تقریرات آخوند

قسم به قلم و آنچه می‌نویسند

به آخوند خراسانی برخوردم ؛ محرمانه گفتم : راست بگو،ازخدا چه می خواهی؟ گفت : فقط دو شاگرد می خواهم که حرف های مرا بفهمد.بعد از این ،نه دولت و نه ریاست و نه مرید و امثال ذالک.هیچ یک را نمی خواهم.
آقانجفی قوچانی؛سیاحت شرق
دانش آموخته درس خارج حوزه علمیه قم هستم . چند سالی ست مشغول تدریس "ادبیات" ، "فقه" و "اصول" در حوزه علمیه هستم.

طبقه بندی موضوعی

تقریرات آخوند

قسم به قلم و آنچه می‌نویسند

۱ مطلب با موضوع «در محضر بزرگان» ثبت شده است

.....در حیرتم که چه نویسم؟

روی سخنم با کیست با خفته است  یا بیدار ؟

اگر با خفته است ، خفته را خفته کی کند بیدار و اگر با بیدار است ، بیدار در کار خود بیدار است.

وانگهی نویسنده چه نویسد که خود نامه سیاه و از دست خویشتن در فریاد است.
.

.

.

پیری و جوانی چو شب و روز بر آمد                                  ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم
................................................................................................................................

علامه حسن زاده آملی

۲ نظر موافقین ۳ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۲ ، ۱۷:۳۱
محمدباقر حسن زاده